ಸಂಚಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನ

“ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು , ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂತವನೇ ಬರೆದದ್ದು ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಬೇಕು. ಬರೆದವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಬೇಕು . ಎರಡನೆಯದಾಗಿ...

ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನ : ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

(ಅಡಿಗರನ್ನು ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ್ದೆ. ಅಡಿಗರು ದಿವಂಗತರಾದಮೇಲೆ (೧೯೯೨) ಈಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ದೂರದರ್ಶನ ಮರುಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತು. ನನ್ನ ಅನೇಕ ಮಿತ್ರರು ಈ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನುಅಡಿಗರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದದ್ದರಿಂದ...

‘ಉದಯವಾಣಿ’ – ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ; ‘ಸಮಕ್ಷಮ’ – ೧೯೮೦ : ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಕವಿ, ನೆಹರೂ ಯುಗದ ಆದರ್ಶವಾದವನ್ನು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕರಿಗೆಲ್ಲ...

Back to Top