ಚಂಪಾ ಕವನ : ’50 ರ ಅಡಿಗರು’ ಮತ್ತು ’60 ರ ಅಡಿಗರ ಅಡಿಗೆ’

ಅಡಿಗರ ಹಲವಾರು ಕಾವ್ಯದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಲುವುಗಳು ಟೀಕೆಗೊಳಗಾದವು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲರು ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಮೊನಚು ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರೆದ ಎರಡು...

ನನಗಂತೂ ಜೀವನ್ಮರಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ

೧೯೯೦ರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆರ್.ಸಿ.ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ...

Back to Top