ಅಡಿಗ ನುಡಿಹಾರ : ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ

ವೇದ,ಉಪನಿಷತ್,ಮಹಾಕಾವ್ಯ,ಪರಿಸರ,ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಆಳವಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲ, ಬರೆಯಬಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ ಕನ್ನಡದ ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು....

ಅಡಿಗ ನುಡಿಹಾರ : ಎಚ್ . ಎಸ್ . ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್

  ಜಾಗೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾವೇಶ ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಆದರ್ಶ’ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾದ ಅಡಿಗರ ‘ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಟತೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ” ಮತ್ತು...

ಅಡಿಗ ನುಡಿಹಾರ : ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಕವಿ , ನಾಟಕಕಾರ ಮತ್ತು ಚಿಂತಕರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೆಹಲಿಯ ಜೆ.ಎನ್.ಯು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ತೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ...

ಅಡಿಗ ನುಡಿಹಾರ : ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ

  ಅಡಿಗರು “ಸಾಕ್ಷಿ” ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಹೊಸ ಸಂವೇದನೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದರು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ “ಸಾಕ್ಷಿ” ಎಂಬ...

Back to Top