ಸಾಕ್ಷಿಯ ಉದಯ

ಸಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು sirinudi.org | aakarabharati.in ನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ .djvu  ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ .pdf ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ . ಮೊದಲು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು...

ಸಾಕ್ಷಿ ೧

ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಲೇಖಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ | ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ ಶಿಬ ನಾರಾಯಣ ರೇ ಅನುಭಾವ ಕಾವ್ಯದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು | ವಿಮರ್ಶೆ ದಾಮೋದರರಾವ್ ಬಿ...

ಸಾಕ್ಷಿ ೧(ಅ)

ಅನಿಯತ ಕಾಲಿಕ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು ....

ಸಾಕ್ಷಿ ೨

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬದಲು | ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ | ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ ಗಿರಿ ಬಹುಲಗ್ರಹಣ | ಟಿಪ್ಪಣಿ...

ಸಾಕ್ಷಿ ೩

ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾವೈಕ್ಯ | ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ ರಾಮದಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಧಾತುಗಳ ರಚನಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ | ಟಿಪ್ಪಣಿ ಡಿ. ಯನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ಹೊರತು...

Back to Top